Chia sẻ ngay:
0
Đ

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Sản Phẩm

Danh mục: Phụ tùng gầm xích

Hiển thị
sản phẩm trên 32 sản phẩm
Sắp xếp theo
Ga lê trượt PC1250

Mô tả: Ga lê 2 gờ. Thương hiệu: ITR – Italy. Xuất xứ: Italy, UEA, Korea, China. Danh điểm: 21N-30-00121 . Model sử dụng : PC1250.      

Liên hệ
Ga lê đỡ PC1250

Mô tả: Ga lê 4 gờ. Thương hiệu: ITR – Italy. Xuất xứ: Italy, UEA, Korea, China. Danh điểm: 21N-30-00130. Model sử dụng : PC1250.      

Liên hệ
Ga lê đỡ PC850

Mô tả: Ga lê 4 gờ. Thương hiệu: ITR – Italy. Xuất xứ: Italy, UEA, Korea, China. Danh điểm: 209-30-00300. Model sử dụng : PC850.      

Liên hệ
Ga lê trượt PC850

Mô tả: Ga lê 2 gờ. Thương hiệu: ITR – Italy. Xuất xứ: Italy, UEA, Korea, China. Danh điểm: 1209-30-00191. Model sử dụng : PC850.      

Liên hệ
Ga lê dẫn hướng D155

Mô tả: Ga lê dẫn hướng. Thương hiệu: ITR – Italy. Xuất xứ: Italy, UEA, Korea, China. Danh điểm: 17A-30-00430. Model sử dụng : D155.      

Liên hệ
Ga lê đè D155 kép

Mô tả: Ga lê 4 gờ. Thương hiệu: ITR – Italy. Xuất xứ: Italy, UEA, Korea, China. Danh điểm: 175-30-00770, 175-30-00772. Model sử dụng : D155.      

Liên hệ
Ga lê đè D155 đơn

Mô tả: Ga lê 2 gờ. Thương hiệu: ITR – Italy. Xuất xứ: Italy, UEA, Korea, China. Danh điểm: 175-30-00760, 175-30-00762. Model sử dụng : D155.      

Liên hệ
Ga lê đỡ xích D155

Mô tả: Ga lê đỡ xích. Thương hiệu: ITR – Italy. Xuất xứ: Italy, UEA, Korea, China. Danh điểm: 175-30-00515, 17A-30-00721. Model sử dụng : D155.      

Liên hệ
Ga lê đỡ xích D85EX-15

Mô tả: Ga lê đỡ xích. Thương hiệu: ITR – Italy. Xuất xứ: Italy, UEA, Korea, China. Danh điểm: 154-30-01040. Model sử dụng : D85EX-15.      

Liên hệ