Hình ảnh về công ty

I. HỆ THỐNG VĂN PHÒNG CÔNG TY

Trụ sở chính công ty

Trụ sở chính công ty

Trụ sở chính và trung tâm dịch vụ Michelin

Trụ sở chính và trung tâm dịch vụ Michelin

Trung tâm dịch vụ Michelin

Trung tâm dịch vụ Michelin

 

Chi nhánh bãi cháy Hải Phòng

Chi nhánh Hạ Long

II. HỆ THỐNG KHO BÃI

Hệ thống trưng bầy

Hệ thống trưng bầy

Kho dầu ngoài trời

Kho dầu ngoài trời

Kho dầu trong nhà

Kho dầu trong nhà

Kho dầu trong nhà

Kho dầu trong nhà

Kho lọc Donaldson-1

Kho lọc Donaldson

Kho lọc Donaldson-2

Kho lọc Donaldson

Kho lọc Donaldson-3

Kho lọc Donaldson

Kho lọc Donaldson-4

Kho lọc Donaldson

Kho lốp các loại

Kho lốp các loại

Kho vật tư phụ tùng

Kho vật tư phụ tùng

Kho vật tư phụ tùng 1

Kho vật tư phụ tùng 

 

 

III. THIẾT BỊ VẬN TẢI

 

Xe bán tải

Xe bán tải

xe tải

Xe tải