Lắp đặt dùng thử nghiệm răng gầu thương hiệu VG trên máy xúc KOMATSU PC800-8

 Ngày 05 tháng 03 năm 2019 tại khai trường sản xuất Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Tuấn Nghĩa. Nhà cung cấp vật tư phụ tùng thiết bị máy mỏ máy công trình, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Vương Gia tiến hành lắp đặt thử nghiệm răng gầu máy xúc thương hiệu VG trên thiết bị KOMATSU PC800-8.

Hệ thống thiết bị đang hoạt động tại khai trường của Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Tuấn Nghĩa

Quá trình tháo dỡ và lắp đặt răng gầu VG mới trên thiết bị máy xúc KOMATSU PC800-8

   Sau khi lắp đặt răng gầu thương hiệu VG và cho chạy thử trên thiết bị máy xúc KOMATSU PC800-8, răng gầu thương hiệu VG hoạt động hoàn toàn bình thường và ổn định đạt năng suất cao. Từ kết quả thử nghiệm bước đầu cho thấy, sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu của doanh nghiệp và được Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Tuấn Nghĩa đánh giá tích cực. Sau đây là  video kèm theo về quá trình lắp đặt tại khai trường:

Quá trình lắp đặt răng gầu VG và chạy thử trên thiết bị KOMATSU PC800-8

Nguồn: Vuonggia.com.vn