1_24114_K

Gioăng van hằng nhiệt (Thermostat gasket)

Giá: Liên hệ

Thay thế hoặc lắp đặt cho các dòng xe scania R/P/G/T-Series

Mã danh điểm gốc:    1421825
Mã danh điểm DT: 
     1.24114
Cân Nặng:                   0,005 kg
Tiêu Chuẩn Kĩ Thuật: DIESELTECHNIC (Germany)