1_11205_K

Van hằng nhiệt nước (Thermostat)

Giá: Liên hệ

Thay thế hoặc lắp đặt cho các dòng xe scania R/P/G/T-Series

Mã danh điểm gốc:    1404924
Mã danh điểm DT: 
     1.11205
Cân Nặng:                   0,171 kg
Tiêu Chuẩn Kĩ Thuật: DIESELTECHNIC (Germany)