Quảng Ninh chủ động kết nối nhà đầu tư tiềm năng

ENTERNEWS.VN Thay vì ngồi chờ nhà đầu tư đến với mình, Quảng Ninh đã chủ động kết nối, mời gọi các nhà đầu tư có tiềm năng trong và ngoài nước.

Nhờ đó, chỉ trong thời gian ngắn Quảng Ninh đã có bước đột biến trong phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi trường đầu tư.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trò chuyện với các doanh nghiệp tham dự Hội nghị Tiếp xúc doanh nghiệp quý III/2019.

 

“Những việc cần làm ngay”

Ông Nguyễn Văn Thắng – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, từ đầu năm 2019 Quảng Ninh đã thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Theo đó, phát triển kinh tế, cải thiện bền vững môi trường đầu tư kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ưu tiên triển khai. Đơn cử, Quảng Ninh chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng giảm dần tỷ trọng công nghiệp khai khoáng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Nâng cao chất lượng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phát triển các sản phẩm OCOP gắn với du lịch dịch vụ để thúc đẩy tiêu thụ. Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ nuôi để hình thành các vùng nuôi tập trung, quy mô công nghiệp, thâm canh.

Tập trung cải thiện mạnh mẽ và thực chất hơn môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng giữa các doanh nghiệp; cải thiện, nâng cao Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cấp sở, ngành, địa phương (DDCI), tạo chuyển biến rõ nét, nhất là nhóm chỉ tiêu xếp hạng thấp. Thu hút và tạo mọi điều kiện để phát triển doanh nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư có khả năng tài chính, có kinh nghiệm triển khai đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác rà soát, thẩm định, nhận diện nhà đầu tư nhằm không để bỏ lọt các nhà đầu tư tốt, dự án tốt nhưng đồng thời không để chính sách khuyến khích thu hút đầu tư của tỉnh bị lợi dụng, trục lợi. Tập trung phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, hợp tác xã. Thực hiện các biện pháp thiết thực, hiệu quả để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Thực hiện thanh tra, kiểm tra một nội dung không quá một lần/năm. Tập trung chỉ đạo GPMB triển khai các dự án, công trình đảm bảo tiến độ yêu cầu; đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Đổi mới cách thức quản lý và thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng hỗ trợ và phục vụ doanh nghiệp; công khai, minh bạch, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu doanh nghiệp, người dân khi thực thi nhiệm vụ với mục đích không trong sáng.

Những “trái ngọt” đầu mùa

Những năm gần đây, Quảng Ninh đã thu hút nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư các công trình trọng điểm như kết cấu hạ tầng giao thông, các công trình thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh, các dự án hạ tầng của các khu kinh tế, khu công nghiệp…, tạo đột phá trong phát triển cơ sở hạ tầng.

Năm 2018, Quảnh Ninh  đạt giải thưởng ASOCIO dành cho chính quyền số xuất sắc do Tổ chức Công nghiệp Điện toán Châu Á – Châu Đại Dương trao tặng; đứng đầu cả nước trong xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2017 và năm 2018.

Về hạ tầng giao thông, Quảng Ninh đã chủ động báo cáo đề xuất và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao là cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đầu tư, quản lý đường cao tốc và cảng hàng không theo hình thức đầu tư đối tác công – tư (PPP). Tỉnh đã xây dựng mô hình và vận dụng sáng tạo hình thức đối tác công – tư (PPP) để huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ theo nguyên tắc Nhà nước không trực tiếp làm những gì doanh nghiệp làm được và làm tốt hơn. Từ năm 2013 đến năm 2018, tổng nguồn vốn đầu tư của các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư trên địa bàn tỉnh khoảng 47 nghìn tỷ đồng với tổng số 44 dự án. Trong đó, vốn nhà nước tham gia khoảng 4,7 nghìn tỷ đồng (chủ yếu tập trung cho công tác GPMB). Tỉnh cũng thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên dành nguồn lực cho đầu tư. Sau nhiều nỗ lực cải cách hành chính và kêu gọi đầu tư, cùng nguồn lực đầu tư từ ngân sách tỉnh, bắt đầu từ năm 2014 đến năm 2018, tỉnh đã hoàn thành chuỗi các công trình giao thông mang tính động lực trong kết nối vùng và quốc tế, như Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn, Hệ thống cao tốc được đầu tư và hoàn thành như cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, cầu Bạch Đằng; Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn,…

Về hạ tầng đô thị, tỉnh đã huy động nguồn lực từ ngân sách và xã hội hóa cho công tác chỉnh trang, nâng cấp đô thị và đạt được thành tựu quan trọng. Điển hình là TP Hạ Long, trong vòng 3 năm trở lại đây có 29 dự án lớn về hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác chỉnh trang và giải quyết tốt những tồn tại bất cập của đô thị trong thời gian dài…

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, kiểm tra hiện trạng mặt bằng dự kiến triển khai dự án cầu Cửa Lục 1 trên địa bàn huyện Hoành Bồ, ngày 30/9

Về hạ tầng văn hóa, du lịch, giáo dục, tỉnh đã khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, dịch vụ là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn. 05 năm trở lại đây, tổng vốn đầu tư cho hạ tầng du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh đạt trên 56.000 tỷ đồng.

Quảng Ninh đã hoàn thành đầu tư hệ thống lưới điện quốc gia khu vực nông thôn trong năm 2012, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia toàn tỉnh đạt gần 100%.

Về hạ tầng công nghệ thông tin, Quảng Ninh đã và đang chủ động, tích cực triển khai xây dựng thành phố thông minh và chính quyền số, là địa phương đầu tiên và duy nhất trong cả nước đã xây dựng và ban hành kiến trúc và mô hình tổng thể thành phố thông minh; Số hóa 100% dữ liệu, triển khai mô hình phòng họp không giấy tờ, thực hiện gửi nhận tài liệu qua môi trường mạng, kết nối liên ngành, liên thông dịch vụ công trực tuyến 3 cấp (tỉnh, huyện, xã),…

Nguồn : Báo diễn đàn doanh nghiệp

https://enternews.vn/chu-dong-ket-noi-nha-dau-tu-tiem-nang-162432.html