Tiếp theo là lĩnh vực công nghiệp và xây dựng với 14.722 doanh nghiệp, chiếm 27,3%.
Trong khi đó, một số lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm trước như ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy; dịch vụ lưu trú và ăn uống; tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; khai khoáng.
Xét về khu vực, vùng Đông Nam Bộ dẫn đầu về số doanh nghiệp thành lập mới với 22,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 1,7%, vốn đăng ký đạt 353,1 nghìn tỷ đồng, tăng 50,1%.
Mai Phương