Chia sẻ ngay:
0
Đ

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Sản Phẩm

Danh mục: Dầu động cơ Diesel

Hiển thị
sản phẩm trên 13 sản phẩm
Sắp xếp theo
HOT
Total Rubia Fleet HD 500 20W50 CH4 18L

Dầu động cơ đi-ê-zen gốc khoáng ỨNG DỤNG TOTAL FLEET HD 500 20W-50 được khuyến nghị dùng cho các động cơ đi-ê-zen có tuốc bô tăng áp hoặc nạp khí tự nhiên.

1,875,000 Đ
-10%
HOT
Total Rubia Fleet HD 500 20W50 CH4 25L

Dầu động cơ đi-ê-zen gốc khoáng ỨNG DỤNG TOTAL FLEET HD 500 20W-50 được khuyến nghị dùng cho các động cơ đi-ê-zen có tuốc bô tăng áp hoặc nạp khí tự nhiên.

2,250,000 Đ 2,496,000 Đ
-10%
Total Rubia Fleet HD 500 20W50 CH4 208L

Dầu động cơ đi-ê-zen gốc khoáng ỨNG DỤNG TOTAL FLEET HD 500 20W-50 được khuyến nghị dùng cho các động cơ đi-ê-zen có tuốc bô tăng áp hoặc nạp khí tự nhiên.

20,170,000 Đ 22,409,000 Đ
-10%
HOT
Total Rubia Tir 7400 20W50 CI4 18L

TOTAL RUBIA TIR 7400 20W50: là dầu động cơ gốc khoáng sử dụng công nghệ cho động cơ đi-ê-zen đường bộ.Được khuyến nghị dùng cho tiêu chuẩn Euro 3, và các thế hệ động cơ trước đó của các nhà sản xuất Châu Âu và Châu Mỹ. Ngoài ra cũng thích hợp với tiêu chuẩn […]

1,830,000 Đ 2,031,000 Đ
-10%
Total Rubia Tir 7400 15W40 CI4 5L

TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40: là dầu động cơ gốc khoáng sử dụng công nghệ cho động cơ đi-ê-zen đường bộ.Được khuyến nghị dùng cho tiêu chuẩn Euro 3, và các thế hệ động cơ trước đó của các nhà sản xuất Châu Âu và Châu Mỹ. Ngoài ra cũng thích hợp với tiêu chuẩn […]

550,000 Đ 608,000 Đ
-10%
Total Rubia Tir 7400 15W40 CI4 208L

TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40: là dầu động cơ gốc khoáng sử dụng công nghệ cho động cơ đi-ê-zen đường bộ.Được khuyến nghị dùng cho tiêu chuẩn Euro 3, và các thế hệ động cơ trước đó của các nhà sản xuất Châu Âu và Châu Mỹ. Ngoài ra cũng thích hợp với tiêu chuẩn […]

21,950,000 Đ 24,386,000 Đ
-10%
Total Rubia Tir 7400 15W40 CI4 18L

TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40: là dầu động cơ gốc khoáng sử dụng công nghệ cho động cơ đi-ê-zen đường bộ.Được khuyến nghị dùng cho tiêu chuẩn Euro 3, và các thế hệ động cơ trước đó của các nhà sản xuất Châu Âu và Châu Mỹ. Ngoài ra cũng thích hợp với tiêu chuẩn […]

1,830,000 Đ 2,031,000 Đ
-12%
HOT
Total Rubia Tir 8600 10W40 208L

TOTAL RUBIA TIR 8600 10W-40: là dầu động cơ công nghệ tổng hợp đặc biệt thích hợp cho ứng dụng chịu tải nặng trên đường bộ.

65,200,000 Đ 74,360,000 Đ
-10%
Total Rubia Tir 7400 20W50 CI4 208L

TOTAL RUBIA TIR 7400 20W50: là dầu động cơ gốc khoáng sử dụng công nghệ cho động cơ đi-ê-zen đường bộ.Được khuyến nghị dùng cho tiêu chuẩn Euro 3, và các thế hệ động cơ trước đó của các nhà sản xuất Châu Âu và Châu Mỹ. Ngoài ra cũng thích hợp với tiêu chuẩn […]

21,950,000 Đ 24,386,000 Đ
  • 1
  • 2