Chia sẻ ngay:
0
Đ

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Sản Phẩm

Thống số kỹ thuật

Scania
1778532
Replaces Ref. No. Properties Data
Scania 1336885 Fitting Position Front
Scania 1423011 Outer diameter [mm] D 110
Scania 1469277 Thread Size M10 x 1,5
Scania 1496288 Width [mm] W 96
Scania 1496749
Scania 1778530
Scania 1778532
Scania 2377037
ZG ZG.40109-0008
ZG ZG.40110-0008

Cao su chân máy trước – Rubber mounting – 1778532

(20 đánh giá)
Liên hệ
Số lượng:
Chia sẻ ngay:

Mô tả chi tiết