Chia sẻ ngay:
0
Đ

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Sản Phẩm

Thống số kỹ thuật

Scania
1335680
Replaces Ref. No. Properties Data
Scania 1335680 Filter type Filter Insert
ZG ZG.00893-0008 Height [mm] H 500
Inner diameter [mm] d 130
Outer diameter [mm] D 170

 

Ruột bầu lọc gió trong – Air filter, inner – 1335680

(20 đánh giá)
Liên hệ
Số lượng:
Chia sẻ ngay:

Mô tả chi tiết