Chia sẻ ngay:
0
Đ

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Sản Phẩm

Thống số kỹ thuật

Scania
1421021
Scania
1335678
Replaces Ref. No. Properties Data
Scania 1335648 Filter type Filter Insert
Scania 1335678 Height [mm] H 528
Scania 1421021 Inner diameter [mm] d 169
ZG ZG.00810-0008 Outer diameter [mm] D 304

Ruột bầu lọc gió ngoài – Air filter – 1421021

(20 đánh giá)
Liên hệ
Số lượng:
Chia sẻ ngay:

Mô tả chi tiết