Chia sẻ ngay:
0
Đ

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Sản Phẩm

Thống số kỹ thuật

Scania
1404924
Scania
1358995
Replaces Ref. No. Properties Data
Mercedes-Benz 936 200 0215 Opening Temperature [°C] 83
Mercedes-Benz 936 200 0315
Mercedes-Benz A936 200 0215
Mercedes-Benz A936 200 0315
Scania 1358995
Scania 1404924
ZG ZG.00656-0008

Van hằng nhiệt nước – Thermostat – 1404924

(20 đánh giá)
Liên hệ
Số lượng:
Chia sẻ ngay:

Mô tả chi tiết